Specjalistyczny turnus psychologiczno-neurologopedyczny,
wspierający rozwój komunikacji, rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.

Terminy:

04-08 lipca

11-15 lipca

18-22 lipca

Liczba godzin 2h dziennie – 1000 zł  (2x 45 minut) 

Opcje:

Grupa 1. godziny: 8:00-9:30

Grupa 2. godziny: 10:00-11:30

Grupa 3. godziny: 12:00-13:30

Grupa 4. godziny: 14:00-15:30

Uwaga – wybór opcji oznacza, że dziecko przez cały turnus, wszystkie dni w tygodniu będzie zawsze miało zajęcia w tych samych godzinach.

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń

Co oferujemy?

W ramach pakietu oferujemy zajęcia specjalistyczne, w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka:

 • Neurologopedyczne,
 • Psychologiczne,
 • Integracji sensorycznej,
 • Terapii ruchowej,
 • Terapii ręki
 • Terapia pedagogiczna
 • Nauka czytania i pisania
 • Zajęcia z elementami elektrostymulacji, terapii miofunkcjonalnej, metody Krakowskiej, treningu umiejętności społecznych.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z :

 • zaburzeniami artykulacji,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • Opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • afazją
 • uszkodzonym słuchem
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • Ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi

Zapisy:

e-mail: kontakt@qbigjunior.pl

tel. 790 494 009